Lappeenrannan steinerkoulu

Enemmän kuin koulu
Kunnioitamme lapsuutta, arvostamme erilaisuutta ja vaalimme yhteisöllisyyttä

IlmoittautuminenOta yhteyttä
mikä Steinerkoulu?

Lappeenrannan steinerkoulu

Lappeenrannan Steinerkoulu on enemmän kuin koulu. Oppilaistamme kasvaa itsenäisiä ja luovia ajattelijoita sekä rohkeita tekijöitä. Peruskoulun oppisisällön lisäksi oppilaamme kasvavat yksilöiksi yhteisössä. Oppilaamme ovat aktiivisia ja osallisia yhteisössä, jossa todella kuullaan, nähdään ja välitetään. Jokainen hyväksytään sellaisena kuin hän on, persoonallista kehitystä tuetaan ja jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet nousevat esiin. Vahvat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä terve itsetunto kantavat läpi oppilaidemme elämän. Oppilaamme kasvavat turvallisessa ja positiivisessa kasvuympäristössä, jossa on pitkäkestoisia ihmissuhteita  turvallisia rajoja unohtamatta.

Ammattimainen ja korkeatasoinen opetus ja kasvatus

Tule siksi mikä olet: Yksilöllisten vahvuuksien kannustaminen

"Yksilöksi yhteisössä"

Oppilaistamme kasvaa itsenäisiä ja luovia ajattelijoita sekä rohkeita tekijöitä

Turvallinen kyläkoulumainen ympäristö

Oppilaita kuullaan, nähdään ja heistä välitetään

Sama luokkayhteisö aina yhdeksänteen luokkaan asti ja pitkäkestoiset aikuissuhteet

Luomu- ja lähiruokaa omasta keittiöstä

Perheen arjen ja koulunkäynnin sovittaminen ja yhteistyö

Tee testi

Sopisiko steinerkoulu meidän lapsellemme?

Testaa heti verkossa, sopisiko Steinerkoulu teidän lapsellenne

Ajankohtaista