Koulumme

Lappeenrannan steinerkoulu yksityisen opetuksenjärjestäjän ylläpitämä yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulussa pienet ja isot oppilaat käyvät samaa koulua. Koulu on ollut toiminnassa jo vuodesta 1989 alkaen ja vuosien kuluessa koulusta on kehittynyt ammattimaisesti toimiva ja arvostettu steinerkoulu. Nykyään koulua käy noin 100 oppilasta. Koulua ylläpitää oppilaiden vanhempien muodostama kannatusyhdistys ry ja koulun toiminnasta vastaa ryhmä ammattilaisia, johon kuuluu mm. opettajakunta, keittäjät, siistijä, ohjaajat ja hallinto. Koulu on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Lappeenrannan steinerkoulu saa rahoituksensa valtiolta aivan kuten muutkin peruskoulut. Koulunkäynti on oppilaille maksutonta.

Koulun opetussuunnitelma on Opetushallituksen hyväksymä. Lappeenrannan steinerkoulun oppisisällöt ovat valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset. Opetusta ja kasvatusta lähestytään steinerpedagogisesti. Lappeenrannan steinerkoulu tunnetaan laadukkaasta steineropetuksesta ja -kasvatuksesta. Myös opetuksen tilat ja laitteet vastaavat moderneja vaatimuksia. Lisäksi koulun pihapiiri keskellä kaupunkia on valtavan hieno. Lappeenrannan steinerkoulu on varteenotettava vaihtoehto peruskoululle.

Sydämellinen ja tiivis yhteisö