Päätehtävämme

Enemmän kuin koulu – yksilöiksi yhteisössä

Oppilaistamme kasvaa itsenäisiä ja luovia ajattelijoita sekä rohkeita tekijöitä. Peruskoulun oppisisällön lisäksi oppilaamme kasvavat yksilöiksi yhteisössä. Oppilaamme ovat aktiivisia ja osallisia yhteisössä, jossa todella kuullaan, nähdään ja välitetään. Jokainen hyväksytään sellaisena kuin hän on, persoonallista kehitystä tuetaan ja jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet nousevat esiin. Vahvat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä terve itsetunto kantavat läpi oppilaidemme elämän. Oppilaamme kasvavat turvallisessa ja positiivisessa kasvuympäristössä, jossa on pitkäkestoisia ihmissuhteita, turvallisia rajoja unohtamatta.

Sama luokka ja tutut opettajat aina yhdeksänteen luokkaan asti