Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto auttaa terveysasioissa

Terveydenhoitaja

Perusopetuksen terveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaisin. Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla ja Wilmassa. Terveydenhoitaja tekee lukuvuosittain oppilaille terveystarkistukset. Terveydenhoitajan työ on ennaltaehkäisyyn painottuvaa ja neuvontaa. Terveydenhoitaja kuuluu koulun opiskeluhuoltoryhmään ja toimii yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä kun ilmenee koulunkäyntiin liittyviä huolia.

Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti terveyskeskuksissa.

Terveydenhoitaja Henni Virnes, 0400 157 592, henni.virnes@ekhva.fi

Lääkäri

Perusopetuksen koululääkäriin saa yhteyden terveydenhoitajan kautta.

Kuraattori

Kuraattori autaa jos oppilaalla on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässä tapahtuu muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa kasvatusasioista ja kotitilanteista jolloin ratkaisuja pulmatilanteisiin voidaan etsiä yhdessä. Kuraattori tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen muiden toimijoiden kanssa.

Kuraattori on koululla maanantaisin.

Anne Siitonen, 040 6511 455, anne.siitonen@ekhva.fi,

Psykologi

Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymisessä, mikäli lapsen oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta lapsen kouluselviytymiseen.
Oppimisvaikeutta epäiltäessä kontakti koulupsykologiin tulee pääsääntöisesti koulun opiskeluhuoltotyöryhmän moniammatillisen mietinnän kautta. Mikäli huoltaja itse ottaa yhteyttä koulupsykologiin, tapahtuu se puhelimitse tai sähköpostilla. Jos puhelimeen ei vastata, niin vastaajaan jätetään soittopyyntö. Sekä sähköpostiin että soittopyyntöihin pyritään vastaamaan vuorokauden kuluessa.

Koulupsykologiin saa yhteyden terveydenhoitajan kautta.

Hammashuolto

Hammashoito on järjestetty oppilaan kotikunnan hammashoitolassa.