Koulupuutarha

Koulupuutarhamme alku

Keväällä 2022 järjestimme permakulttuuripäivän muutaman vanhemman innoittamana koulullamme. Kouluttajaksemme saapui Ulla-Maija Takkunen Karjalohjalta. Hänen opastuksellaan koko koulun oppilaat, henkilökunta ja muutamia vanhempia osallistuivat kohopenkkien rakentamiseen.

Samaan aikaan järjestimme myös yksipäiväisen Permakulttuurin Perusteet -kurssin koulun ulkopuolisille osallistujille. Kurssi sai myös innostuneen vastaanoton osallistujilta. Kurssi sisälsi teoriaa sekä käytännön tekemistä.

Hyvin onnistuneiden päivien kannustamana haimme Opetushallitukselta valtion erityisavustusta ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. Iloksemme kyseinen avustus meille myönnettiinkin. Näin pääsemme aloittamaan varsinaisen hankkeen. Hankkeen puitteissa suunnittelemme ja toteutamme permakulttuuriin perustuvan koulupuutarhan.

Hanke jatkuu kevääseen 2024 asti. Hankerahoitus on mahdollistanut meille mm. puutarhurin palkkauksen. Puutarhurin tehtävänä on huolehtia aikataulutuksista (esim. istutukset, hankinnat, sadonkorjuu) ja koulualueen piha- tai puutarhasuunnittelusta yhdessä koulun henkilökunnan kanssa.

Aikomuksemme on myös kehittää koululle omat yrttihauduke- ja yrttisuolasekoitukset. Työskentelemme yhteistyössä paikallisen luonnonvaratuottaja-koulutuksen kanssa näitä tuotteita kehittäessä. Tuotteiden työstämisestä on tulossa kiva tapahtuma, johon koko koulunväki pääsee osallistumaan. Permakulttuuriin kuuluukin oleellisena osana yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Hankerahoitus mahdollistaa koulupuutarhamme alkuinvestoinnit. Teemme koulupuutarhaamme kuitenkin pitkällä tähtäimellä. Huomioimme suunnitelmissa ja toimissamme koulupuutarhan jatkuvuuden myös hankkeen päätyttyä. Innolla odotammekin, että mitä kaikkea tämä koulupuutarhan kehittyminen tuo mukanaan kouluyhteisöllemme seuraavien vuosien ja vuosikymmentenkin aikana.

Mitä tarkoittaa permakulttuuri?

Permakulttuuri on yksi tapa huolehtia maaperästä ja tuottaa ekologisesti ravintoa pienelläkin pinta-alalla. Se on myös kunnioittava tapa pitää huolta maaperästä. Toimintaperiaatteet ja itse toiminta ovat selkeitä, helppo oppia ja toteuttaa. Siksi permakulttuuriin pohjautuva puutarha sopii hyvin peruskouluun ja steinerpedagogiseen opetukseen.

Permakulttuuri tulee englanninkielisistä sanoista ”permanent culture”. Sillä tarkoitetaan suunnittelumenetelmää, jonka avulla pyritään luonnon prosesseja jäljittelemällä ja niitä hyödyntämällä luomaan kestäviä elinjärjestelmiä. Tätä suunnittelumenetelmää voi hyödyntää mm. ruoantuotannossa sekä erilaisissa yhteiskunnan ja yhteisöjen toiminnoissa.

Tavoitteena on maapallosta ja ihmisistä huolehtiminen sekä resurssien reilu ja oikeudenmukainen jako.

Permakulttuurin ytimessä ovat eettiset ohjeet, joita suunnittelussa noudatetaan:

● yhteistyö: työskentely luonnon kanssa eikä luontoa vastaan
● monipuolisuus: huomioidaan kasvien ja eläinten kaikki toiminnot sen sijaan että
niitä pidettäisiin vain yhden tuotteen tai muun hyödyn lähteinä
● työskennellään ihmisten ja ilmiöiden luonteen kanssa eikä niitä vastaan
● huomioidaan, että ongelmat ja haasteet sisältävät useimmiten myös ratkaisun
siemenet

Permakulttuurista toimintaa ohjaa 12 periaatetta. Monet näistä periaatteista ovat yhteneväisiä steinerpedagogiikan kanssa. Siksi permakulttuuri sopii hyvin steinerkoulun koulupuutarhan perustaksi. Näitä periaatteita ovat:

1. Havainnoi ja luo vuorovaikutteinen suhde ympäristöön.
2. Käytä ja varastoi energiaa ja materiaaleja tehokkaasti.
3. Tuota satoa.
4. Hyödynnä itsesäätelyä ja hyväksy palaute.
5. Käytä ja arvosta uusiutuvia resursseja ja palveluita.
6. Vältä jätteen syntyä – hyödynnä kaikkea.
7. Suunnittele kokonaisuuksista ja muodoista yksityiskohtiin.
8. Yhdistä, älä eriytä.
9. Luo pienenmittakaavan ratkaisuja
10. Luo, hyödynnä ja arvosta monimuotoisuutta.
11. Luo ja hyödynnä reunoja
12. Huomioi ja hyväksy muutos sekä reagoi luovasti muutokseen.

Permakulttuuriin liittyviä tekniikoita ovat mm. vyöhykkeet, sektorit, kohopenkit, kasvikumppanit, kasvikillat ja syötävä metsäpuutarha.

Permakulttuuri on erityisesti suunnittelufilosofia ja –menetelmä. Se ei ole sääntökokoelma vaan mukautuu alueen, ympäristön ja olosuhteiden mukaisesti. Permakulttuurisen puutarhan perustaminen voi vaatia paljonkin työtä riippuen alkutilanteen olosuhteista ja tavoitteista joihin puutarha halutaan kehittää. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna työn määrä vähenee kuitenkin vuosi vuodelta. Puutarhasta ja sen sadosta voi iloita ja nauttia pienellä vaivalla.

Hyödyllisiä linkkejä:

www.permakulttuuri.fi
www.permaculture-network.eu
https://nordicpermacultureacademy.org
https://www.permaculture.org.uk

Kohopenkit – ravintoa maaperälle

Permakulttuurissa hyödynnetään mm. kohopenkkejä. Kohopenkit ovat merkittävässä roolissa maasta ja maaperästä huolehtimisessa. Niitä rakennettaessa ei rikota maaperän eliöstöä, sienirihmastoa ja viestintäreittejä. Kohopenkit rakentuvat maanpinnan yläpuolelle biohajoavista materiaaleista. Luontaisesti hajotessaan ne luovat ravintoa maaperälle. Näin mahdollistuu ravintorikkaan sadon tuottaminen ilman kemiallista lannoitusta.

Oppilaat olivat jo ennen varsinaista permakulttuuripäivää valmistautuneet keräämällä ja kasaamalla erilaisia materiaaleja tulevan koulupuutarhan läheisyyteen. Hyödynsimme koulun alueelta mm. koululle saapuvien pakkausmateriaalien ruskeaa pahvia, käpyjä, risuja ja oksia sekä isompia puunrunkoja, kantoja, kiviä sekä talven jäljiltä maassa olevia lehtiä. Kauempaa haimme kompostoitunutta hevosen lantaa lähialueen talleilta ja multaa paikallisesta rautakaupasta.
Oppilaat työskentelivät ryhmissä ja päivän aikana valmistui iso kohopenkki, jonka rakentamiseen koko koulun väki osallistui. Tovin jouduimme odottelemaan ennen kuin pääsimme istutuspuuhiin, sillä kevät oli kylmä ja luntakin oli vielä paikoittain huhtikuun lopussa.

Kevään ja alkukesän aikana, ennen kesälomien alkua, kohopenkkeihin istutettiin erilaisia yksivuotisia vihanneksia sekä monivuotisia yrttejä ja kasveja.

Kesän aikana kohopenkkejä kasteltiin vain 3 kertaa lämpimästä ja helteisestä kesästä huolimatta. Joidenkin kasvien kasvukohtia olisimme voineet kastella muutaman kerran useammin ja toisten taas vähemmän. Koulupuutarhamme ei kuitenkaan sido henkilökuntaa tai perheitä loma-ajoiksi. Kevään ja alkukesän aherruksen jälkeen saatoimme palata elokuussa katsomaan millainen kasvunihme puutarhassamme oli tapahtunut.

Kasvikillat – toimintaa yksin ja yhdessä

Syksyllä vietimme toisen koko koulun yhteisen permakulttuuripäivän. Tällä kertaa aiheena oli kasvikilta. Kasvikilta tarkoittaa lähinnä yhteistyötä. Kiltaan ryhmitellään kasveja, jotka osallistuvat moniin erilaisiin toimintoihin omalla kasvullaan.

Killat voivat olla toiminnallisia, keskinäisesti tukea antavia ja resursseja jakavia. Killat tähtäävät siis erilaisiin tehtäviin ja ongelman ratkaisuihin. Näitä voivat olla mm. köyhtyneen maaperän elävöittäminen ja ravitseminen, tuholaistorjunta, pölyttäminen, tuulensuoja, varjostus sekä pienen alueen resurssien jakaminen pinnassa kasvaviin kasveihin ja syvemmälle juurensa ulottaviin kasveihin.

Jokainen kasvi kasvaa omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen. Killan sisällä nämä kasvit tarjoavatkin sitten moninaisen setin erilaisia palveluita ja työskentelevät harmonisesti keskenään. Näin monimuotoisesta kokonaisuudesta tulee vahvempi ja kestävämpi kuin yksittäisistä osista.

Puutarhurimme, Lauran, opastuksella oppilaat ja opettajat aloittivat ensin jo tutuksi tulleiden kohopenkkien luomisen. Muistissa oli vielä mitä tarvikkeita kohopenkkeihin tarvitaan ja edelleen niitä löytyi helposti lähiympäristöstä.

Uusien kohopenkkien valmistuttua pääsimme istutuspuuhiin. Kohopenkkeihin istutettiin mm. herukkapensas, japaninruusukvitteneitä, maksaruohoa, kuunliljoja, krookusten sipuleita ja valkoapilaa. Kasvikillan keskellä oli jo aiemmin istutettu omenapuu.

Joskus on hyvä kastella istutuskuoppaa ennen varsinaista istuttamista.
Ja valmista tuli! Nyt jännäämme selviääkö vanha omenapuumme tulevasta talvesta. Talvi 2021-22 oli runsasluminen ja jänikset pääsivät helposti maistelemaan korkeammallakin olevia oksia. Sellaista se on se elo yhdessä luonnon kanssa. Keväällä näemme sitten saammeko omenapuun elvytettyä ja uuteen kukoistukseensa.

Mikkelin Markkinat

Syyskuussa koulullamme järjestettiin perinteiset Mikkelin Markkinat. Permakulttuurille ja koulupuutarhalle oli varattu oma pöytä kohopenkkien läheisyyteen. Pöydällä meillä oli esitteitä aiheesta sekä yrttihaudukkeita, jotka sisälsivät mm. iisoppia omasta penkistä. Iisopissa on voimakas aniksen ja mintun kaltainen maku.

Puutarhuri-Laura istutti 5. luokan oppilaiden kanssa pähkinäpuun päivän aikana.

Yleisesti ottaen kohopenkit, niiden rakennustekniikka, helppohoitoisuus ja edelleen kaunis sato saivat vierailijoissa ihmetystä aikaiseksi.

Tulevaisuuden Tislaamo

Steinerkasvatuksen liitto järjesti Tulevaisuuden Tislaamo-tapahtuman Snellman korkeakoululla, Helsingissä, marraskuussa. Kouluamme tapahtumassa edusti Terhi, hallituksen jäsen ja yksi permakulttuuri-hankkeen vetäjistä.

Tislaamossa pohdittiin steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehitystä aina vuoteen 2050 asti. Ilmastonmuutos oli yksi selkeä kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Monilla steinerpäiväkodeilla ja -kouluilla olikin suunnitelmissa puutarhojen perustaminen. Oli ilahduttavaa huomata, että koulumme on jo aktiivisesti luomassa koulupuutarhaa vuonna 2022. Mitähän kaikkea koulupuutarha on tarjonnut meille vuoteen 2050 mennessä?

Yrttihaudukkeiden maistelu

Yhteistyö ja yhdessä toiminen kuuluvat olennaisena osana permakulttuuria. Niinpä meilläkin on erilaisia yhteistyötahoja. Sampoedun luonnonvaratuottaja-opiskelijat ovat tukeneet meitä osaamisellaan koulupuutarhan perustamisessa sekä yrttihaudukkeiden luomisessa.

Vuoden ensimmäiseen opettajankokoukseen luonnonvaratuottaja-opiskelijat järjestivät meille yrttihaudukkeiden maisteluhetken. Makuina oli mm. poimulehteä sekä sitruunamelissaa. Pohdimme miltä yrttihaudukkeet maistuvat ja tunnistimmeko mistä yrteistä oli kyse. Annoimme värejä eri yrteille sen perusteella millaiselta väriltä mielestämme hauduke maistui.

Vuodenkierto koulupuutarhassa

Puutarhamme tarjoaa erilaisia aistikokemuksia kuten luonnon ja sen muutosten tarkkailu, tuoksujen ja äänimaailman aistiminen sekä visuaaliset havainnot. Vuodenkierto itsessäänkin mahdollistaa erilaisia elämyksiä koulupuutarhassa ja ravitsee eri aistejamme.