Opetus lyhyesti

Tule siksi mitä olet

Opetuksen tavoitteena on auttaa ihmistä kehittymään omana itsenään. Lähtökohtina ovat yksilöllisyyden huomioiminen ja persoonallisen kehityksen tukeminen.

Steinerkoulu painottaa ihmisen tunne-elämää, vuorovaikutustaitoja ja toiminnallisuutta, jossa taide on yksi monista opetuksen metodeista. Opetusmenetelmät muuttuvat sitä mukaa, kun lapsi kasvaa ja kehittyy. Lapsuus, ilo ja leikki ovat arvossa. Opetettavat oppiaineet ovat samoja kuin muissakin kouluissa, suurin ero on lähestymistavassa ja toisinaan myös ajoituksessa. Asioiden lähestymistapa on usein kokonaisuuksista käsin ja opetusta kuvastaa hyvin käsillä tekeminen sekä kokemalla oppiminen. Lisäksi opiskellaan harvinaisempia aineita, kuten eurytmiaa ja muotopiirustusta. Opetus on jakso-opetusta jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Myös englannin ja saksan opiskelu aloitetaan jo 1. luokalla, ruotsin kielen 5. luokalla.

Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin läpi kouluajan ja arvioinnin luonne kehittyy lapsen kasvaessa. Myöhemmin rinnalle tulevat myös numeroarvosanat. Arviointi kannustaa luovuuteen ja siinä katsotaan taaksepäin katsomisen sijaan eteenpäin.

Koulumme oppilasneuvosto on osa Suomen lasten parlamenttia