Vakuutukset

Kattavat vakuutuksemme

Koulun oppilaat ovat vakuutettuja tapaturman varalta. Koululaisvakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin. Vakuutus on myös voimassa ulkomailla opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Vakuutus käsittää myös käytännöllisissä harjoittelutöissä ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat. Iltapäiväkerholaisilla on oma tapaturmavakuutus, joka kattaa iltapäivätoiminnan aikana tapahtuneet vahingot niille oppilaille, jotka ovat kerhon kirjoilla.

Koulu ei vastaa oppilaiden henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuneista vahingoista (kännykät ja muut arvoesineet), vaan ne ovat mahdollisen kotivakuutuksen piirissä.